E-Fatura Dizaynı

E-Fatura Dizaynı

E-Fatura Dizaynı

01.04.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan e-fatura sistemi ile elektronik fatura başlayacaktır. Bu sebepten dolayı firmaların e-fatura dizaynlarına ihtiyaşları olacaktır. Firmamız ile irtibata geçerek e-fatura dizaynı yaptıra bilirsiniz.

Microsoft SQL Server 2005 Integration Services (SSIS)

İş Zekası, yazımızda bahsettimiz gibi Microsoft Business Intelligence platformu Microsoft SQL Server mimarisi üzerine inşa edilmiş bir platformdur ve SQL Server’ın aşağıda bahsedilen servislerini kullanır. * İlişkisel Motor (Relational Engine) : Veri Ambarı (Data Warehouse) kaynakları tarafından kullanılır. * SQL Server Integration Services (SSIS) : ETL işlemlerini oluşturmak ve yönetmek için kullanılır. * SQL Server Analisys Services (SSAS) : Geniş kapsamlı OLAP küpleri ve Veri Madenciliği(Data Mining) fonksiyonlarını oluşturmak ve yönetmek için kullanılır. * SQL Server Reporting Services (SSRS) : Sunmuş olduğu tam kapsamlı rapor dizayn aracıyla oluşturmuş olduğumuz BI raporlarını dağıtmamıza (deployment) yarayan servistir. Bu yazımızda SQL Server Integration Services (SSIS) araçının nasıl kullanıldığına göz atacağız. ETL (Extract-Transform-Load (Çekme-Dönüştürme-Yükleme)) işlemi, heterojen kaynaklarda bulunan verilerin çekilerek,...

Sql 2014 Non-Clustered ColumnStore

      Non-Clustered ColumnStore Index adıyla duyurulan bu index, verileri Heap ve B-tree yapıdakinden farklı olarak satır odaklı değil, kolon odaklı tutmaktadır. Bu yeni yaklaşım, birkaç kolonun fakat birçok satırın çağrıldığı sorgu sonuçlarının etkileyici hızda elde edilmesini sağladı. Hatta satır sayısı belli bir sınırı aştıktan sonra performans artışı çok daha fazla olmaktadır.   Bank of Nagoya’dan direktör yardımcısı Atsuo Nakajima; SQL Server 2012 In-Memory ColumnStore’u kullanarak 100 milyonsatırı 30 dakika yerine artık 2 veya 3 saniyede elde edebildiklerini ifade etmiştir. Başka bir örnekte, star şemanın tercih edildiği bir veri ambarında, 2 milyar satır bulunun fact tablosu kullanılarak üretilen rapor önceden 18 saatte açılmaktayken, ColumnStore teknolojisi sayesinde aynı donanım üzerinde 5 dakikada açıldığı gözlemlenmiştir. Bir diğer...

011300-2 Stok Satış Fiyat Değişimi (Videolu Anlatım)

Stok tanıtım kartında satış fiyatları butonuna basılarak fiyat değişiklikleri yapılır.

092200 – Mikro Depo ve satış noktaları tanımlama (Videolu Anlatım)

Mikrokur programına girilir. Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Depo ve satış noktaları tanımlama açılır depo tanımı yapılır.

011300- Stok Tanıtım Kartı Nasıl Açılır ? (Videolu Anlatım)

Bir işletmenin tüm stok hareketi bu kartlar  üzerinden sağlanır. Stok tanıtım kartı  girildiğinde yapılacak iki iş mevcuttur. Ya yeni bir stok tanımlanacaktır, ya da eski bir stok çağırılarak incelenecek veya üzerinde değişiklik yapılacaktır. Daha önce girilmiş olan bir stoka ilişkin bilgiler incelenmek isteniyorsa, kodu alanına ilgili stokun kodu girilip ENTER tuşuna basılmalıdır. Eğer stok kodlarını doğru olarak hatırlayamıyorsanız, bu alanda F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonu tıklanarak bütün stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere imleci seçmek istediğiniz stokun bulunduğu satıra gelip çift tıklarsanız, o stoka ait bütün bilgilerin ilgili alanlara...

Sql server Collation TURKISH_CI_AS Nedir ?

  Collation nedir ? Collation, SQL Server da character set anlamına gelmektedir. Eşitliklerde, order işleminde, büyük küçük harf ayrımında karakterlerin hangi mantıkta kullanılacağını belirler. Türkçe veritabanlarında  kullanılan TURKISH_CI_AS collation ında ki CI ifadesi Case Insensitive(Büyük küçük harf ayrımı olmasın) anlamına gelmektedir. Örnek olarak ; Mikro kelimesi ile MIKRO kelimesi  TURKISH_CI_AS arama işlemlerinde aynıdır. Select * from STOKLAR where sto_isim = ‘Mikro’ Select * from STOKLAR where sto_isim = ‘MIKRO’  aynı sonucu vermektedir.  

Mikro V15.xx Kurulumu Videolu Anlatım

Standart_v15xx_Server_Setup.exe programını çalıştırarak kurulumu başlatınız. Kurulum dilini seçiniz. Standart v15.xx (Server Setup) kurulum sihirbazı çalışacaktır. Kuruluma devam edebilmesi için lisans anlaşmasını kabul ederek ileri butonuna basınız. Kurulum için hedef dizin olarak varsayılan olan C:\Mikro\v15xx i kullanabileceğiniz gibi, istediğiniz disk ve bölümüne de programlarımızı kurabilirsiniz. Kuracağınız disk ve disk bölümünde Mikro\v15xx alt dizinlerini kullanmanızı tavsiye ederiz. Kurulum için aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanını seçiniz. İlave işlemlerin seçimini yapınız. Kurulumun devam edebilmesi için kur seçeneğini seçiniz. Kurulum devam ederken bekleyiniz. Yeniden yüklemelerde aşağıdaki bilgilendirmeyi dikkate alınız. Sunucu kurulumu bittikten sonra, ayarların yapılması ve veritabanı oluşturmak için Standart  v15xx Setup’ı çalıştır seçeneği işaretli olmalıdır....

Mikro Kullanıcı şifre değiştirme Videolu Anlatım

  Mikro program girişinde şifre üzerinde F4 tuşuna basarak eski şifrenizi  yeni şifrenizi ve tekrar yeni şifrenizi soracak bilgilerinizi girdikten sonra ENTER tuşuna basarak şifrenizi değiştirmiş olacaksınız.

Mikro Yazılımındaki Kısayol Tuşları

Tuş kodu Tuşun görevi Ctrl+V Tevkifat uygula Down Alt satır Shift+F10 Alternatif yardımcı pencere Shift+Ctrl+Z Bağlı hareketlerden evrak kurunu güncelle Shift+Ctrl+B Bakım evrağı çağır Shift+Ctrl+4 Bakiyeyi ekle Shift+Ctrl+5 Bakiyeyi ilk tutardan sonrakilere dağıt Ctrl+B Barkod aç/kapa Ctrl+E Barkod miktar Ctrl+P Barkod penceresi Shift+Ctrl+N Barkod seçimi F9 Cari Siparişleri Shift+F9 Cari konsinye seç ve faturalaştır Esc Çıkış Ctrl+D Depo durum gör Alt+D Detay ekranı Ctrl+N Dosyadan bilgi oku Shift+F3 E-posta ile gönder Shift+Ctrl+E Eski evrak içeriği çağır Ctrl+I Etiket bas Shift+Ctrl+K Evrak Kar Analizi Shift+Ctrl+X Evrak XML Export Ctrl+Q Evrak döküm açıklamaları Alt+R Evrak döviz kuru Alt+L Evrak iptal Ctrl+A Evrak...

Kurumsallaşma Süreci ve Danışmanlığının Önemi

Dünyada hızla gelişmekte olan Pazar ve rekabet koşulları artık yöneticilerin en çabuk şekilde yönetim kararları almalarını gerektiriyor. Firmaların bu kararları alabilmesi içinde  önce kurumsal bir yapı oluşturmaları gerekir.  Kurumsal bir yapı demek,  şirketinizi bir plaza katına taşımak, dekorasyonu mükemmel yaptırmak, süslü internet sitesi kurmakla olmuyor.  Kurumsal yapı, iş süreçlerini tespit etmek, iş akış şeması çıkarmak, çalıştırdığımız personelimizi doğru yerde kullanmak ve iş tanımını düzgün yapmak gerekiyor.  Bu şartlar gerçekleştiğinde personelimizi daha performanslı ve verimli kullanmaya başlarız. Ama bunu başaramazsak herkes her işi yapar politikası gerçekleşir , verimlilik düşer ve mutsuz bir şirket halini alır. Firmaların kurumsallaşma sürecinde ilk yaptıkları, bir...

Mikro Standart V.15 .xx E-fatura Modülü

397 sıra no.lu VUK ile uygulanmaya başlanan e-fatura sistemi için geliştirilmiş Mikro E-fatura modülü ile GİB portal veya Özel Entegratör kullanabilirsiniz.  Mikro e-fatura modülü ile satış faturalarınızı e-fatura oluşturabilirsiniz. GİB portal kullanan müşterilerin faturaları Otomatik olarak imzalanır paketlenir ve size sadece GİB Portala yükleme işlemi kalır. GİB Portal kullanıcıları alış faturalarını paketlerini Mikro e-fatura modülüne yükleyerek faturaları tekrar manuel olarak girmelerine gerek kalmadan otomatik sisteme işler. Özel entegratör  sisteminde tüm alış ve satış faturaları otomatik olarak gönderilir ve alış faturaları otomatik olarak Mikro Ticari sisteme aktarılır. Genel Muhasebe sistemi ile entegre olan Mikro e-fatura modülü gelen ve giden faturalarınızın muhasebe...

Barkod Nedir ?

Hemen hemen her sektörde kullanılan barkodun yapısı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. TÜRKİYE’de kullanılan en yaygın barkod tipi olan EAN-13 UPC – A standartlarına dayalı Avrupa Uluslararası madde numaralandırma birliği (EAN) tarafından hayata geçirilmiştir. EAN-13 UPC-A bir üst kümesidir. EAN-13 ile UPC-A arasındaki tek fak EAN-13 sistemi numara kodu esası olan 00 ile 99 arasında değişken iki basamaktan oluşurken UPC-A sayı sistemi olarak 0 ile 9 arasında tek sayı değişkeninden oluşur. EAN-13 her ülke kendi yetki alanında üretici şirketlere kod atayarak bir numaralandırma yetkisine sahiptir. Standart EAN – 13 barkod şuna benzer : Ülkelerin Kullandığı kodlar; 00-13: USA & Canada...

Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Kurulumu Videolu Anlatım

Microsoft SQL 2008 R2 64.bit Express Download Microsoft SQL 2008 R2 32.bit Express Download 

Timuli ® SQL Yedekleme Programı

Depolanan verinin herhangi bir nedenle zarar görmesi işletmenin süreçlerinde ciddi zararlara neden olabilmektedir. Felaket durumu sonrasında veya verileri depolayan cihazların hasar görmesi verisinin geri yüklenememesi, hırsızlık gibi veri depolayan cihazların kayıp edilmesi işletmenin ticari faaliyetine son vermesine neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Depolanan verinin her geçen gün arttığı ve verinin işletme süreçleri için daha kritik bir rol oynadığı günümüzde verinin yedeklenmemesi büyük risk oluşturmaktadır. Bu sebeple işletmelerde yedekleme sistemleri kurulmakta ve yedekleme işleri günlük olarak takip edilmektedir. Veri yedeklemesinin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için düzenleyici ve yönetimin konuya bakış açısını yansıtan bir yedekleme politikasına ihtiyaç vardır. Sistem Nasıl Çalışır;...

Sql Database Bozuk Dosya Tamiri

Microsoft SQL Server Management Studio açın. New Query Alanına ; EXEC SP_RESETSTATUS ‘MikroDB_V15_TEST’; ALTER DATABASE MikroDB_V15_TEST SET EMERGENCY DBCC CHECKDB(‘MikroDB_V15_TEST’) ALTER DATABASE MikroDB_V15_TEST SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE DBCC CHECKDB (MikroDB_V15_TEST, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) ALTER DATABASE MikroDB_V15_TEST SET MULTI_USER cümleleri yapıştırın ve Veritabanı isimlerini bozuk olan veritabanı isminizi verin ve F5 tuşuna basınız. Daha detaylı bilgi ve destek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Saha Satış Otomasyonu

Mobil Saha Uygulaması Mikro V14.xx ve Mikro V15.xx programları için hazırlanmış bir el terminali çözümüdür. Mikro database ile online ve offline haberleşen program sayesinde saha da yapmış olduğunuz işlemleri Gprs,3G, Wi-fi vasıtası ile direkt Mikro’ya aktarabilirsiniz. Program içeriğindeki Km ve Rota modülü ile plasiyerleri kontrol edebilir müşteri ziyaret sırasına sadık tutabilirsiniz. Geniş parametrik ayarı sayesinde yetkilendirmeler ve kısıtlamalar yapabilir, Mikro daki Satış şartı, iskonto matrislerini kullanarak plasiyerlerinize fazla iş yükü bırakmadan işlemlerini hızlı ve hatasız bir şekilde yaptırabilirsiniz. Araç yazıcıları ile sipariş, irsaliye, fatura ve Tahsilat dökümlerini alabilirsiniz. Modülleri: Rota  Depo Sayım  Depo Sevk  Sipariş  İrsaliye  Fatura  Tahsilat ROTA Yönetimi...

Mikro V15.xx Enerji Yazılım Paketi

Mikro Enerji Yazılım Paketi StokYönetimi , Satın alma yönetimi ,Satış yönetimi,Personel yönetimi ,Genel Muhasebe yönetimi,Üretim modüllerinden oluşan tam bir MPR yazılımıdır. Tekliflerinizi verebilir , Bu tekliflere istinaden sipariş alabilirsiniz. Siparişleri üretime sevk edip üretim fişlerini oluşturup ürün giriş fişlerini oluşturabilirsiniz. Ürettiğiniz ürünleri barkod etiketliye bilir irsaliyesini ve faturasını kesebilirsiniz. Yaptığınız tüm hareketleri başka bir işlem yapmadan genel muhasebeye aktarabilirsiniz. STOK YÖNETİMİ Mikro Enerji stok yönetimi ile  stok tanıtım kartlarını tanımlayabilirsiniz. Stok tanıtım kartlarıyla ilgili Ana grup, Alt Grup, Reyon , Muhasebe Gruplandırmaları , Sektör Tanımları, Birim Tanımları ,Pozisyon Bayrakları ve stok tanımlamasıyla ilgili tüm işlemleri bu modülde yapabilirsiniz. Stok yönetimi ile alakalı stok giriş...

Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  35 yılı aşkın işleme tecrübesine sahip Akım Metal, Tuzla–İstanbul’daki işletmesinde beyaz eşya, otomotiv ve endüstriyel motor sektörlerine metal işleme ve metal enjeksiyon ile parça imalatı yapmaktadır. Mikro Seri 9000 MPR-II yazılımlarını kullanmaktadır. 2014 yılı itibari e-fatura yazılımda Mikro Özel Entegratörünü kullanmaktadır.

Egesan Aşındırıcı taşlar sanayi ticaret A.Ş.

EGESAN Aşındırıcı Taşlar San. A.Ş 1970 yılında Zımpara taşı üretimi için kurulmuştur ve 1973 yılında Alman firmaları ile teknik iş birliğine gidilerek seramik bağlantılı zımpara taşlarının üretimine başlanmıştır. 1975 yılında ise Amerika Carborondum firmasından alınan know-how ile bakalit bağlayıcılı zımpara taşları ve EGE Flex çapak alma ve kesme taşlarının üretimine geçilmiştir. 1985 yılından itibaren başlattığımız modernizasyon hareketimiz bugün de devam etmekte olup, fabrikamız dünyanın en son teknolojisi ile zımpara taşı üretir bir hale gelmiş, ürünlerimiz dünya markalarının arasında yerini almıştır. 1996 yılından itibaren üretim Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde 24.000 m2 lik bir alanda devam etmektedir. Mikro ERP ürün grubu kullanan...